Nieprawdopodobna masa

Roli włókien pokarmowych w profilaktyce miażdżycy poświęcono wiele uwagi. U 146 osób o podwyższonym poziomie cholesterolu stosowano dietę niskotłuszczową, dietę niskotłuszczową wzbogaconą we włókna (około 15 g) i dietę standardową. Po upływie roku stwierdzono spadek poziomu choleste­rolu we krwi o 13% u osób, których dieta niskotłuszczową była wzbogacona we włókna, o 9% u osób stosujących dietę niskotłuszczową, a jedynie o 7% u osób odżywiających się standardowo. Należy także zauważyć, że źródłem włókien były płatki owsiane lub fasola (około 130 g dziennie).

Stwierdzono także, że efekt działania włókien na poziom cholesterolu we krwi może występować bardzo szybko. Codzienne spożywanie około 15 g włókien rozpuszczalnych już po miesiącu spowodowało spadek poziomu cholesterolu całkowitego o 8,3%, a LDL-cholesterolu aż o 12,4%. Mniejsza ilość włókien (około 5 g dziennie) spowodowała zmniejszenie poziomu LDL- cholesterolu o 5,6%.

Wykazano również, że to właśnie włókna rozpuszczalne są odpowiedzial­ne za zmniejszenie poziomu cholesterolu we krwi. U osób stosujących dietę niskotłuszczową bogatą w ten rodzaj włókien poziom cholesterolu całkowite­go i LDL-cholesterolu był o 5% mniejszy niż u tych, którzy stosowali dietę niskotłuszczową wzbogaconą włókami nierozpuszczalnymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.