Jak wapń obniża poziom LDL-cholesterolu

Już w latach 50. specjaliści chorób serca przypuszczali, że wapń może zmniejszać poziom cholesterolu we krwi. Ale badania naukowe, choć zachę­cające, nie przynosiły rewelacyjnych wyników. Dlatego zapewne, że w owym czasie badano wpływ wapnia na poziom cholesterolu całkowitego we krwi. Późniejsze prace skupiły się na badaniach wpływu wapnia na poziom LDL i HDL-cholesterolu, a ich wyniki były bardzo interesujące.

Stosując przez 10 tygodni dwie dawki wapnia (0,4 i 2,2 g) u 13 mężczyzn o nieco podwyższonym poziomie cholesterolu całkowitego, wykazano spadek jego poziomu o 6%, ale spadek poziomu LDL-cholesterolu aż o 11%. Wyniki zweryfikowano, zamieniając badane grupy – niższą dawkę wapnia otrzymywa­li ci, którzy w pierwszym badaniu otrzymywali dawkę wyższą, i odwrotnie. Wyniki obu badań były porównywalne. Ponieważ uważa się, że spadek pozio­mu LDL-cholesterolu o 1% zmniejsza ryzyko chorób serca o 2% – to w cyto­wanych badaniach ryzyko to zmalało aż o 22%.

Inne badania przeprowadzone u 56 mężczyzn i kobiet z podwyższonym poziomem cholesterolu wykazały, że dieta niskotłuszczową i codzienne poda­wanie 1,2 g wapnia obniżyły poziom LDL-cholesterolu o 4,4%, a podwyższyły poziom HDL-cholesterołu o 4,1%. Ryzyko chorób serca zmniejszyło się zatem o około 10%.

Jak działa wapń? Naukowcy uważają, że zmniejsza wchłanianie tłuszczu nasyconego z przewodu pokarmowego. Wykazano bowiem, że osoby spoży­wające dietę wzbogaconą w wapń, wydalały z kałem dwukrotnie więcej tłusz­czu nasyconego w porównaniu z tymi, których dieta zawierała jedynie nie­wielkie ilości wapnia (13% w porównaniu z 6%). Wydaje się również, że wapń wzmaga wydalanie cholesterolu z żółcią poprzez zmniejszenie jej reabsorpcji w przewodzie pokarmowym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.