Poskramianie tłuszczu

Jeśli nie wiesz, jaki jest poziom trójglicerydów w twojej krwi, a nawet nie wiesz, co to są trójglicerydy – to powinieneś to nadrobić. Badania naukowe wskazują, że podwyższony poziom trójglicerydów we krwi może zapowiadać rozwój choroby wieńcowej, szczególnie u kobiet i cukrzyków.

Trójglicerydy, podstawowy tłuszcz występujący we krwi, przenoszą wolne kwasy tłuszczowe pochodzące z pokarmu lub powstające w wątrobie. Ich poziom we krwi, tak jak i poziom cholesterolu, wyraża się w miligramach na 100 mililitrów.

Cytowane już wyniki Programu Framingham wskazują, że wysoki poziom trójglicerydów we krwi (powyżej 150 mg/100 ml) jest wskaźnikiem zagroże­nia chorobą wieńcową, szczególnie u osób o niskim poziomie HDL-choleste­rolu (mniej niż 50 mg/100 ml). Wydaje się, że znaczenie diagnostyczne poziomu trójglicerydów we krwi u kobiet jest większe niż u mężczyzn. Pod­wyższony poziom trójglicerydów stwierdza się także w niekontrolowanej cukrzycy, która sama zwiększa ryzyko chorób serca.

Uważa się, że nie należy ignorować podwyższonego poziomu trójglicery­dów we krwi, szczególnie gdy towarzyszy mu wysoki poziom „złego” LDL-cholesterolu i niski „dobrego” HDL-cholesterolu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.