Czas dla cholesterolu

Amerykanie bardzo dużo czasu spędzają przed telewizorem. Jedynie na pracę zawodową i spanie poświęcają więcej czasu niż na oglądanie telewizji. Przeciętna gospodyni domowa spędza około 7 godzin dziennie przy włączo­nym telewizorze.

 

W USA liczne badania naukowe dotyczyły związku między poziomem cholesterolu we krwi a czasem spędzonym przed telewizorem. W grupie 12 000 dorosłych aż u 22% tych, którzy oglądają telewizję 3 łub więcej godzin dziennie, wykazano wysoki poziom cholesterolu (240 mg/100 ml i wyższy). Wśród tych, którzy spędzali przed telewizorem mniej niż 1 godzinę dziennie, 14% miało podwyższony poziom cholesterolu we krwi, także po uwzględnie­niu wieku, płci, stylu życia i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w cał­kowitej masie ciała.

Lekarze uważają, że spędzanie przed telewizorem 3, 4 lub 5 godzin dzien­nie może być wyrazem złego stanu zdrowia. Takie osoby są zwykle w złej formie fizycznej, są otyłe i palą papierosy, a wiadomo, że otyłość i podwyż­szony poziom cholesterolu we kiwi są ze sobą ściśle związane.

Badania wykonane u 4771 kobiet, które spędzały przed telewizorem 3-4 godziny dziennie, wykazały, że w tej grupie otyłość występuje 2 razy częściej niż wśród kobiet oglądających telewizję mniej niż 1 godzinę dziennie. Badania te nie sugerują związku skutkowo- przyczynowego między otyłością a czasem spędzanym przed telewizorem, ale pozwoliły opracować model, w którym czas spędzany przed telewizorem, brak aktywności fizycznej i ciągłe pojadanie są ze sobą ściśle powiązane, a ich efektem jest otyłość.

Inne badania wykazały, że brak aktywności fizycznej, a w tym oglądanie telewizji, jest zapewne jedną z podstawowych przyczyn otyłości. Wśród stu­dentów oglądających telewizję 3 lub więcej godzin dziennie, 19,2% to osoby z nadwagą. Natomiast wśród tych, którzy spędzają najwyżej 1 godzinę dzien­nie przed telewizorem, otyli stanowili jedynie 4,5%.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.