Raźnym krokiem ku zdrowemu sercu

Wiele danych naukowych wskazuje, że regularne spacery to skuteczny sposób na zdrowe serce.

Badania wydolności fizycznej wykonywane przez 8 lat u 13 000 osób wykazały, że ryzyko przedwczesnej śmierci u tych, którzy spacerowali co­dziennie przez 30 minut, było równie niskie jak u osób biegających 48-64 km tygodniowo.

Wpływ regularnych spacerów na poziom cholesterolu we krwi oceniano u 3600 osób i wykazano, że stosunek cholesterolu całkowitego do HDL-cholesterolu u tych, którzy spacerowali od 2,5 do 4 godzin tygodniowo (lub więcej) był wyższy w porównaniu z osobami, które nie były aktywne.

U 10 kobiet w wieku około 47 lat oceniano wpływ spacerów na poziom HDL-cholesterolu we krwi. Stwierdzono, że po 3 miesiącach regularnych spacerów (raźnym krokiem) poziom HDL-cholesterolu zwiększył się, a efekt ten utrzymywał się jeszcze przez 6 miesięcy, pomimo rezygnacji ze space­rów.

 

Regularne spacery równie korzystnie wpływają na poziom trójglicerydów we krwi, aktywując enzym, który je rozkłada. Wykazano mianowicie, że jed­norazowy 2-godzinny chód spowodował spadek poziomu trójglicerydów we krwi w 15 godzin po zakończeniu ćwiczenia. Nie stwierdzono tego spadku u osób, które w chodzie nie uczestniczyły. Dodatkowo, u osób uczestniczą­cych w chodzie, poziom trójglicerydów we krwi po posiłku był o 31% niższy w porównaniu z tymi, którzy ćwiczeń nie wykonywali.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.