Jak pozbyć się nałogu

Jeśli jesteś palaczem, to zapewne niejeden raz spotkały cię złośliwe uwagi otoczenia. Ale nie zrób błędu i nie udawaj, że wszystko jest w porządku. Być może wyproszenie z restauracji skłoni cię do zastanowienia się nad wpływem palenia tytoniu na poziom cholesterolu we krwi i serce. I weź pod uwagę fakty.

  • Badania naukowe wykazały, że palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi i schorzeń serca.
  • Poziom „dobrego” HDL-cholesterolu u palaczy jest zwykle niższy, a „złego” LDL-cholesterolu wyższy niż u osób niepalących.
  • Palacze, u których poziom cholesterolu jest podwyższony, są w więk­szym stopniu narażeni na rozwój choroby wieńcowej i zawał serca.

Lekarze uważają, że tym, co należy jak najszybciej zrobić w trosce o włas­ne zdrowie – jest rzucenie palenia.

Wszelkie szkody w organizmie wywołane paleniem tytoniu są odwracalne, a rzucenie palenia jest możliwe, nawet jeśli wszystkie dotychczas podejmo­wane próby zawiodły. Niektóre badania naukowe wykazały, że osoby, które potrafiły nie palić przez 2 tygodnie, mają szansę rzucić na dobre palenie tytoniu. W USA co roku ponad 3 000 000 palaczy rzuca papierosy – każdy, kto podejmie taką decyzję, może liczyć na pomoc w jej realizacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.