Osłabienie ataku cholesterolu

Badania przeprowadzone u osób zagrożonych chorobą wieńcową wykaza­ły, że podawanie przez miesiąc kapsułek z pektynami (15 g dziennie) spo­wodowało spadek poziomu cholesterolu całkowitego o 7,6%, a LDL-chole­sterolu o 10,8%. U osób, które w tym czasie otrzymywały placebo, nie stwierdzono zmian w poziomie cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu. Wyniki potwierdzono, zamieniając grupy – osoby, które otrzymywały placebo w pierwszej części badań, w drugiej otrzymywały pektyny w kapsułkach, i odwrotnie.

Wyniki uzyskane u ludzi potwierdzono także w badaniach wykonanych na zwierzętach laboratoryjnych (świniach miniaturowych). Zwierzęta najpierw otrzymywały przez okres 1 roku tłuste pokarmy, aby wywołać w ich tętnicach zmiany miażdżycowe. Następnie u połowy zwierząt przez okres 9 miesięcy stosowano tę samą dietę, a u drugiej połowy – dietę wzbogaconą w pektyny z grejpfruta (w ilości 3% spożywanego pokarmu).

Wykazano, że dodatek pektyn do diety nie wpłynął na poziom choleste­rolu we krwi. Ale pektyny zatrzymały, a nawet organiczyły proces zmian miażdżycowych w tętnicach zwierząt. Tętnice zwierząt, które przez cały czas badań spożywały pokarmy wysokotłuszczowe były zwężone w 45%, nato­miast u zwierząt, u których ta dieta była wzbogacona pektynami, zwężenie tętnic wyniosło tylko 24%.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.