Fitosterole: najlepszy przyjaciel naszych tętnic

Wśród naukowców nie ma zgodności co do tego, która z substancji wystę­pujących w kiełkach, jest odpowiedzialna za ich wpływ na poziom choleste­rolu we krwi. Mogą to być fitosterole, powszechnie występujące w świecie roślinnym. Wydaje się, że hamują one wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego.

Inna hipoteza zakłada, że niektóre składniki kiełków wpływają na apolipoproteinę B, białko związane z transportem tłuszczu w organizmie. Zmiany w receptorze apolipoproteiny B prowadzą do podwyższonego poziomu cho­lesterolu we krwi.

Nie można także wykluczyć innych mechanizmów działania kiełków zbóż na poziom cholesterolu we krwi.

Badania przeprowadzone we Francji sugerują, że tłuszcze zawarte w kieł­kach odgrywają bardzo istotną rolę w obniżaniu poziomu cholesterolu we krwi. Wykazano mianowicie, że zmniejszenie poziomu cholesterolu całko­witego, LDL-cholesterolu i trójglicerydów wystąpiło u osób, które wzbogaciły dietę o 20-30 g kiełków dziennie (przez 4 tygodnie 20 g, przez następne 14 tygodni 30 g dziennie). Poziom cholesterolu całkowitego zmniejszył się u badanych o 7,2%, co obniżyło ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej o około 15%, poziom LDL-cholesterolu spadł o 15,4%, a trójglicerydów o 11,3% mimo, że badani stosowali w tym czasie dietę zawierającą 350 mg cholesterolu i 80-90 g tłuszczu dziennie. Natomiast w grupie osób, które spożywały taką samą ilość kiełków częściowo pozbawionych tłuszczu, poziom cholesterolu początkowo zmniejszył się o 9,8%, ale efekt ten zanikł w koń­cowym okresie badań.

W innych badaniach osoby z wysokim poziomem cholesterolu we krwi spożywały 30 g kiełków codziennie przez 4 tygodnie. Na miesiąc przed roz­poczęciem badań i miesiąc po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy stosowali swoją zwykłą dietę. Wskutek wzbogacenia diety w kiełki, poziom cholesterolu obniżył się z 301 do 275 mg/100 ml, a poziom trójglicerydów zmniejszył się aż o 34%.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.