Category: Odchudzanie

Tyjemy po raz ostatni

Zmniejszenie nadwagi to jedno, a zapobieganie powtórnemu tyciu to dru­gie. Ale wszystko jest do zrobienia. Nasze rady pomogą pozbyć się zbędnych kilogramów na stałe.

  • Ruszaj się. Naukowcy twierdzą, że nie ma innej drogi, aby zużyć nad­miar kalorii, których dostarczamy organizmowi z pożywieniem. I tak jak regularnie spożywamy posiłki w ciągu dnia, tak regularnie powinniśmy ćwiczyć.
  • Co więcej, regularna aktywność fizyczna pomoże utrzymać, a nawet podwyższyć poziom HDL-cholesterolu we krwi. Dieta niskotłuszczową i niskocholesterolowa obniża poziom cholesterolu całkowitego o około 15%, ale także często obniża poziom HDL-cholesterolu. Dlatego stosu­nek cholesterolu całkowitego do HDL-cholesterolu nie zmienia się w sposób istotny. Wysiłek fizyczny jest najlepszym sposobem na pod­wyższenie poziomu HDL-cholesterolu. I to właśnie dlatego plan odchu­dzania, którego celem jest poprawa stosunku cholesterolu całkowitego do HDL-cholesterolu, powinien zawierać także elementy wzmożonej aktywności fizycznej.
  • Nie należy stosować diety bardzo radykalnej. Taka dieta powoduje spo­wolnienie przemian metabolicznych w organizmie czasem aż do granicy niezbędnej do przeżycia, a wtedy obserwuje się dramatyczne nasilenie procesu gromadzenia tłuszczu. A co ważniejsze, gdy po kuracji odchudzającej zaczniemy jeść normalnie, nasz metabolizm jest jeszcze przez jakiś czas spowolniony i wtedy gwałtownie przybieramy na wa­dze.
  • Niezbędne jest zmniejszenie ilości tłuszczu w diecie. Tłuste mięso i ma­sło to najlepsza droga do nadwagi. Tłuszcz to 9 kalorii w 1 gramie, czyli więcej niż dwa razy tyle, ile w 1 gramie węglowodanów i białka (około 4 kalorii). A zatem niekoniecznie trzeba spożywać dużo tłustych pro­duktów, aby dostarczyć organizmowi dużo kalorii.
  • Należy zwiększyć spożycie węglowodanów złożonych – ziaren zbóż, roślin strączkowych, warzyw i owoców. Dlaczego? Bo aby strawić i zmetabolizować węglowodany złożone, organizm wydatkuje dużo energii. Aby 100 kalorii z węglowodanów złożonych zostało przetworzone w tłuszcz, organizm wydatkuje 23 kalorie, ale tylko 3 kalorie, żeby tłuszcz pochodzący z pokarmu przetworzyć na tłuszcz magazynowany w naszym ciele.
  • Produkty zawierające węglowodany złożone są bogate we włókna pokar­mowe i zawierają mało tłuszczu. Wydaje się także, że są wolniej trawio­ne, a po ich spożyciu dłużej utrzymuje się uczucie sytości. Może nam to pomóc w zmniejszeniu ilości spożywanego pokarmu.
  • Jeść należy powoli. Sygnał z mózgu o tym, że jesteśmy syci, jest prze­syłany powoli (około 20 minut). Jeżeli jemy łapczywie i szybko, jemy za dużo. Ci, którzy mają skłonność do pochłaniania jedzenia, powinni temu przeciwdziałać.
  • Posiłki należy spożywać w spokojnej atmosferze. W miejscach hałaśli­wych jemy szybciej i więcej.
  • Przed rozpoczęciem posiłku można zamknąć oczy i wziąć kilka głębo­kich oddechów. To pomaga zwolnić tempo i jeść spokojnie.

Szukasz argumentów? Sprawdź swój poziom cholesterolu

Liczne badania naukowe wykazały ścisły związek między masą ciała, pod­wyższonym poziomem cholesterolu i ryzykiem wystąpienia choroby wieńco­wej.

Porównując wyniki wielu badań, stwierdzono, że zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, niezależnie od wieku nadwaga jest ściśle związana, z wysokim poziomem cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu, a także z niskim poziomem HDL-cholesterolu.

Kobiety w okresie bezpośrednio przed i w trakcie klimakterium mają niż­szy poziom HDL-cholesterolu i wyższy LDL-cholesterolu niezależnie od masy ciała.

 

Co więcej, wykazano, że związek masy ciała z poziomem trójglicerydów we krwi jest bardziej ścisły niż z poziomem cholesterolu, a poziom trójglicerydów we krwi został uznany za dodatkowy wskaźnik ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.

Spada waga – spada cholesterol

Próbujesz obniżyć poziom cholesterolu we krwi? Oznacza to, że zapewne także starasz się zmniejszyć nadwagę. Wiele badań naukowych wykazało bowiem, że wysoki poziom cholesterolu we krwi i masa ciała o 20-30% przekraczająca masę należną zwykle idą w parze.

Co więcej, wydaje się, że zmniejszenie nadwagi istotnie podwyższa poziom HDL-cholesterolu, tego, który jest niezbędny do usunięcia „złego” LDL-chole­sterolu. Osoby otyłe bardzo często mają za wysoki poziom zarówno choleste­rolu całkowitego, jak i LDL-cholesterolu, a za niski HDL-cholesterolu.

Zmniejszenie wagi nawet o 5-10% może przynieść widoczne efekty.