Category: Joga

Joga dla każdego

Jeśli zdecydujemy się uprawiać jogę, najlepiej poszukać odpowiedniego kursu. Ale zanim formalnie zgłosisz swój udział, zorientuj się, jak są prowa­dzone zajęcia. Joga dla każdego to głównie ćwiczenia relaksacyjne, należy zatem unikać kursów, na których ćwiczenia są zbyt intensywne, a instrukto­rzy bardzo ambitni i nastawieni na osiągnięcie szybkich efektów lub kładą szczególny nacisk na wtajemniczenie duchowe, a nie na relaksację.

Zanim jednak zaczniesz zajęcia, warto samemu wypróbować niektóre po­zycje ciała zmniejszające stres.

  1. Siedząc lub stojąc, złącz dłonie na plecach. Jeśli nie możesz – pomóż sobie, chwytając końce ręcznika.
  2. Wymachuj rękoma w górę i w dół, tak by wyczuwalne było napięcie mięśni klatki piersiowej (nie należy jednak powodować bólu mięśni).
  3. Weź głęboki oddech. W czasie wydechu kontynuuj ruch w dół, rozsze­rzający klatkę piersiową. Dłonie powinny być cały czas złączone.
  4. Powtarzaj głębokie oddychanie, wciągając powietrze bardzo głęboko i powoli je wypuszczając. Po kilku minutach powtórzeń weź oddech i powoli rozłącz dłonie.

A oto proste ćwiczenie oddechowe zalecane przez jednego z instruktorów jogi:

  1. Usiądź wygodnie na kanapie lub krześle. Wyprostuj się, cofnij ramiona do tyłu i rozluźnij.
  2. Zamknij oczy, zamknij prawe nozdrze prawym kciukiem i weź 26 głę­bokich i powolnych oddechów, oddychając przez lewe nozdrze. To samo powtórz, zamykając lewe nozdrze lewym kciukiem, a oddychając przez prawe. W czasie ćwiczenia rozluźnij się i skoncentruj.

Joga a cholesterol

Nie ma dowodów naukowych na to, że uprawianie jogi wpływa na poziom cholesterolu we krwi. Ale są dowody świadczące o tym, że stres stanowi zagrożenie dla naszego serca, naczyń wieńcowych i zwiększa ryzyko wystąpie­nia schorzeń serca. Wiadomo, że joga okresowo może zmieniać częstość oddechów i tętno – a więc funkcje organizmu niezależne od naszej woli. U niektórych osób joga powoduje zmniejszenie zużycia tlenu przez organizm i częstości oddechów do bardzo niskich wartości, niższych niż normalne w czasie spoczynku. Podobnie, znacząco może zmniejszyć się częstość skur­czów serca, czyli tętno.

 

Joga – medytacja, oddychanie, wizualizacja (czyli wyobrażanie sobie siebie w sytuacjach pozytywnych) i progresywna relaksacja dają pozytywne wyniki w leczeniu schorzeń serca i mają wielu zwolenników wśród amerykańskich lekarzy. Wynika to z przekonania, że czynnik psychologiczny odgrywa bardzo ważną rolę w etiologii chorób serca.

Dodatkowych argumentów za korzystnym wpływem jogi na przemiany metaboliczne w organizmie dostarczyły badania przeprowadzone w Indiach. Okazało się mianowicie, że oddechowe ćwiczenia jogi, powtarzane codziennie przez 6 miesięcy, spowodowały spadek poziomu tłuszczu całkowitego we krwi (a więc także cholesterolu i trójglicerydów).

Antidotum na stres

Jeżeli słowo „joga” kojarzy się nam wyłącznie z noszącymi turbany miesz­kańcami Indii albo z bujającymi w obłokach hippisami śpiewającymi w zady­mionych pomieszczeniach, to powinniśmy przyjrzeć się jej od nowa. Joga liczy sobie kilka tysięcy lat, a ostatnio stała się popularna nie tylko w subkul­turach młodzieżowych.

Zwolennikami jogi, bardzo starej formy aktywnej medytacji, staje się coraz więcej Amerykanów, po to aby uwolnić się od bólów kręgosłupa, bólów reu­matycznych, a także by usprawnić siłę mięśni i zwiększyć gibkość ciała. Inni stosują jogę jak naturalny środek uspokajający i rozładowujący stres. Pomaga im osiągnąć stan, w którym zmniejszają się emocje, a umysł osiąga stan równowagi. W krajach Zachodu bardzo popularna jest hatha joga, zalecająca stosowanie odpowiednich technik oddychania i ćwiczeń fizycznych w pozy­cjach ciała określanych jako asany.

Nie jest prawdą, że aby uprawiać jogę, należy przybierać pozy przypomi­nające chiński paragraf. Niektóre asany są bardzo proste i korzystne dla na­szego zdrowia.