Cholesterol coraz niżej

Grupa australijskich naukowców wykazała korzystny wpływ awokado na poziom cholesterolu we krwi. Kobiety uczestniczące w badaniach stosowały dietę o różnej ilości kalorii pochodzących z tłuszczu – najpierw przez 3 tygo­dnie dietę wysokowęglowodanową o zawartości tłuszczu 21%, a następnie przez 3 tygodnie dietę bogatą w tłuszcze (36%), ale pochodzące głównie z awokado. Stwierdzono spadek poziomu cholesterolu całkowitego we krwi kobiet spożywających awokado (z 236 do 217 mg/100 ml – czyli o 8,2%), natomiast u kobiet stosujących dietę niskotłuszczową spadek był mniejszy i wynosił 4,9%. Warto także zauważyć, że poziom HDL-cholesterolu zmniej­szył się u wszystkich kobiet stosujących dietę niskotłuszczową, natomiast wyniki u kobiet spożywających dietę z awokado nie były jednoznaczne. U wszystkich kobiet stosunek cholesterolu całkowitego do HDL-cholesterolu zmniejszył się, ale spadek ten u kobiet, których dieta zawierała tłuszcz z awo­kado był większy (14,9%) w porównaniu z tymi, które stosowały dietę nisko­tłuszczową (10,4%).

Badania przeprowadzone w Meksyku wykazały, że wprowadzenie awokado do diety osób chorych na cukrzycę insulinoniezależną (typ II cukrzycy), ko­rzystnie wpływa na poziom trójglicerydów we krwi, znacznie podwyższony w tym schorzeniu. Uczestniczące w badaniach kobiety stosowały przez mie­siąc dietę standardową, a następnie część kobiet spożywała pokarmy bogate w tłuszcz zawarty głównie w awokado (40% kalorii w diecie pochodziło z tłuszczu), inne natomiast pokarmy niskotłuszczowe bogate w węglowodany złożone (20% kalorii z tłuszczu). Oba rodzaje diety spowodowały jedynie niewielki spadek poziomu cholesterolu, ale u kobiet których dieta zawierała tłuszcz pochodzący z awokado nastąpił bardzo znaczny spadek poziomu trój­glicerydów (o 20%), a u kobiet stosujących dietę niskotłuszczową o 7%.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.