Drużyna marzeń

Dane naukowe wskazują, że wysiłek fizyczny skutecznie podwyższa po­ziom „dobrego” HDL-cholesterolu, a obniża poziom „złego” LDL-cholestero­lu. Wydaje się, że zmniejszenie ryzyka chorób serca w wyniku regularnych ćwiczeń fizycznych jest związane przede wszystkim ze wzrostem poziomu HDL-cholesterolu w następstwie aktywnego trybu życia.

Wysoki poziom HDL-cholesterolu zmniejsza ryzyko schorzeń serca. Wzrost tego poziomu o 1 mg/100 ml powoduje spadek tego ryzyka o 2% u mężczyzn i 3% u kobiet. Jeśli jesteś kobietą i w wyniku aktywnego trybu życia twój HDL-cholesterol wzrośnie z 45 do 55 mg/100 ml, będzie to ozna­czać ogromne, bo aż 30% zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób serca.

Aktywność fizyczna wywołuje cały łańcuch wydarzeń, których następ­stwem jest wzrost aktywności lipazy lipoproteinowej – enzymu rozkładające­go trój glicerydy, będące ważnym czynnikiem zagrożenia miażdżycą i choroba­mi serca.

Badania przeprowadzone u 700 osób wykazały, że nawet niewielki wysiłek fizyczny (przebiegnięcie około 10 km tygodniowo) spowodował zwiększenie poziomu HDL-cholesterolu we krwi o około 3 mg/100 ml tak u kobiet, jak i u mężczyzn.

Regularna aktywność fizyczna pomaga także zmniejszyć nadwagę – i po­prawić profil cholesterolu. Zmniejszenie masy ciała o każde 3 kg może spo­wodować wzrost poziomu HDL-cholesterolu nawet o 3 mg/100 ml, a spadek poziomu LDL-cholesterolu o 2 mg/100 ml.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.